om jenny

projektledare
med agilt fokus

Jag heter Jenny Lidén och är arbetsplatsstrateg och projektledare. Jag startade Workplace Development för att bidra till att skapa de mest attraktiva arbetsplatserna. Designstarka och affärsdrivande arbetsplatser med utformning och arbetssätt som passar för de många olika arbetsuppgifter en verksamhet kan ha. 

Det innebär att jag tar hand om hela resan, från analys, genom konklusion, vidare till strategi, flytt och genomförande. Och även därefter. Resultatet av mitt arbete ska vara syftesdrivna, hållbara och välmående arbetsplatser. 

Min karriär har rört sig från Paris och finansvärlden, vidare till Renault med fokus på inredningskoncept och skyltprogram hos återförsäljarna. Jag fortsatte sedan i Sverige hos tillverkare av kontorsmöbler – hela tiden med fokus på helhet och strategi. Jag blev så småningom förändringsledare hos Tenant & Partner och tog därefter steget och startade Workplace Development 2017

projekt-ledare
med agilt fokus

Jag heter Jenny Lidén och är arbetsplatsstrateg och projektledare. Jag startade Workplace Development för att bidra till att skapa de mest attraktiva arbetsplatserna. Designstarka och affärsdrivande arbetsplatser med utformning och arbetssätt som passar för de många olika arbetsuppgifter en verksamhet kan ha. 

Det innebär att jag tar hand om hela resan, från analys, genom konklusion, vidare till strategi, flytt och genomförande. Och även därefter. Resultatet av mitt arbete ska vara syftesdrivna, hållbara och välmående arbetsplatser. 

Min karriär har rört sig från Paris och finansvärlden, vidare till Renault med fokus på inredningskoncept och skyltprogram hos återförsäljarna. Jag fortsatte sedan i Sverige hos tillverkare av kontorsmöbler – hela tiden med fokus på helhet och strategi. Jag blev så småningom förändringsledare hos Tenant & Partner och tog därefter steget och startade Workplace Development 2017

N

Magisterexamen i internationell ekonomi

N

Magisterexamen i internationell ekonomi

N

Leesman Advanced Practitioner

samarbetspartners

Vi har alla våra styrkor, och jag stärker mina ytterligare genom goda samarbeten. När det krävs tar jag med kompetenser jag saknar eller som det behövs mer av i projektet.

På så sätt blir både resultat och vägen dit pålitligare, tryggare och roligare.

sammanhang jag deltar i

Som leverantör på kunskapsbanken Arbetsplatsen i fokus bidrar jag med mina kunskaper och erfarenheter i artiklar. Välkommen in!

samarbets-partners

Vi har alla våra styrkor, och jag stärker mina genom goda samarbeten. När det krävs tar jag med kompetenser jag saknar eller som det behövs mer av i projektet.

På så sätt blir både resultat och vägen dit pålitligare, tryggare och roligare.

sammanhang jag deltar i

Som leverantör på kunskapsbanken Arbetsplatsen i fokus bidrar jag med mina kunskaper och erfarenheter i artiklar. Välkommen in!