Designstarkt
& Enkelt

Arbetsplatser behöver vara föränderliga och samtidigt attraktiva. Jag hjälper er göra en designstark arbetsplats där er affär står i centrum och medarbetarna har koll på läget. Jag gör det enkelt för er hela vägen från analys till färdigställande. Och därefter.

Vad behöver er arbetsplats?

Utveckla arbetsplats & arbetssätt

Agila utvecklingsteam och papperstunga processer.
Samarbetsbehov och sekretessutmaningar.
Vilka krav ställer er verksamhet på arbetsplats och arbetssätt?

Flyttprojektledning

Ni har en lokal att flytta till, och en ni ska lämna.
Jag projektleder flytten till den nya lokalen
och avvecklingen av den gamla.

Arbetsplatsstrategi

För att skapa den arbetsplats ni vill ha
behövs en omfattande koll på nuläget
och en noggrann beskrivning av vart ni ska.

Hyr eller köp designmöbler & konst

Design ökar välbefinnandet.
Skapa en arbetsplats att längta till med
hållbara, enkla och designstarka medel.

Gör det enkelt

Det är såklart inte enkelt att göra en omfattande förändring av en arbetsplats. Men att göra på ett enkelt sätt för verksamheten, för medarbetarna, är för mig en ledstjärna.

Det ska vara enkelt för chefer och medarbetare
– att förstå, definiera och formulera sina nuvarande och framtida behov vad gäller arbetssätt.
– att förstå den förflyttning som behöver göras.
– att skapa en designstark arbetsplats där alla har de rätta förutsättningarna att må bra och att fokusera på verksamhetens kärna: affären.

Jag gör det enkelt för alla att följa och förstå processen, från hit till dit och längs vägen. Genom hela projektet visar jag var vi befinner oss någonstans, och tydliggör vad som förväntas. Jag lägger mig inte i arbetsuppgifter eller organisationsfrågor. Jag gör det enkelt genom att ta in de kompetenser och talanger som behövs längs vägen. Det kan vara en arkitekt, en ledarskapsutvecklare eller en FM-leverantör.

Jag tar hand om hela projektet, och ger helheten. Jag är mån om att vi ska förstå vad det är vi ska göra och vart vi ska. På så sätt gör jag det enkelt. För er.

Skäl att längta
till kontoret

Vad får dig att längta till en arbetsplats? Kollegorna? Men också lokalen och dess möjligheter – om den är attraktiv. När distansarbete är möjligt och smidigt behövs nya skäl för att locka medarbetarna till kontoren. En designstark miljö inspirerar och skapar kreativitet. Med lugna, strika eller energigivande färger och formspråk kan vi påverka atmosfär och upplevelse på sätt som aldrig går via en skärm. En verksamhet kan visa sitt uttryck, sina värderingar och intentioner.

Om jag deltar i ett möte i konferensrum där färgerna skär sig mot varandra har jag svårt att koncentrera mig. Likaså ökar mitt intresse för en organisation om dess kontor har en väl viktad miljö. Jag vet att jag inte är ensam. Det finns ett starkt samband mellan designstarka miljöer och välmående medarbetare. 

Låt miljöerna vi skapar stå för kreativitet, inspiration och möten där nya idéer uppstår, snarare än de tidigare fokustunga miljöerna för koncentration och enskilt arbete.

Vid möten med externa parter, kunder, samarbetspartners och påverkare är lokalen ert varumärke och er identitet. Konst från lokala konstnärer visar er koppling till regionens mångfald och bredd. En jämställd och modern konstportfölj presenterar värden om just detsamma. Vissa verksamheter bjuder in allmänheten för konstrundor – ytterligare ett sätt att presentera för världen att ni är mer än det uppenbara. Design är mitt största intresse – och min talang. Kontakta mig så hittar vi ert formspråk.

Mina kunder säger

Vi har genom hela vår stora förändringsresa arbetat tillsammans med Jenny. Jenny har lett oss genom allt från inledande analys och utformning av strategi till genomförande av omgjorda lokaler och förändrade arbetssätt.

Hennes erfarenhet av arbetsplatsutveckling har fått oss att undvika de vanligaste fallgroparna, och den har också hjälpt oss att stå starka kvar i vår vision när det har blåst lite extra.

Angela Murén

Projektledare, Länsförsäkringar Jämtland

Jenny är en empatisk och pedagogisk person som med outtröttlig energi förklarat, diskuterat och utmanat gamla sanningar i vår resa mot Demand Based way of working. Snabbt skaffade hon sig förståelse för verksamheten och kunde göra en gedigen kvalitativ och kvantitativ behovsanalys, som fungerat som en röd tråd genom projektet.

Jenny har både bred och djup kunskap om arbetsplatsutveckling, är lösningsorienterad och kan snabbt ställa om inför förändrade förutsättningar vilket varit oerhört värdefullt.

Ulrica Arehag

Facility Manager, SEB Arenastaden

Design-
starkt
& Enkelt

Arbetsplatser behöver vara föränderliga och samtidigt attraktiva. Jag hjälper er göra en designstark arbetsplats där er affär står i centrum och medarbetarna har koll på läget. Jag gör det enkelt för er hela vägen från analys till färdigställande. Och därefter.

Vad behöver
er arbetsplats?

Utveckla arbetsplats & arbetssätt

Agila utvecklingsteam och papperstunga processer. Samarbetsbehov och sekretessutmaningar. Vilka krav ställer er verksamhet på arbetsplats och arbetssätt?

Flyttprojektledning

Ni har en lokal ni ska flytta till, och en ni ska lämna. Jag projektleder flytten till den nya lokalen och avvecklingen av den gamla.

Arbetsplatsstrategi

För att skapa den arbetsplats ni vill ha behövs en omfattande koll på nuläget och en tydlig föreställning om vart ni ska.

Hyr eller köp designmöbler & konst

Design ökar välbefinnandet.
Skapa en arbetsplats att längta till med
hållbara, enkla och designstarka medel.

Att göra det enkelt

Det är såklart inte enkelt att göra en omfattande förändring av en arbetsplats. Men att göra på ett enkelt sätt för verksamheten, för medarbetarna, är för mig en ledstjärna.

Det ska vara enkelt för medarbetarna att förstå, definiera och formulera sina nuvarande och framtida behov vad gäller arbetssätt. Det ska vara enkelt att förstå den förflyttning som behöver göras. Det ska vara enkelt att skapa en designstark arbetsplats där alla har de rätta förutsättningarna att må bra och att fokusera på verksamhetens kärna. Affären.

Jag gör det enkelt för alla att följa och förstå processen, från hit till dit och längs vägen. Var är vi just nu?

Genom hela projektet visar jag var vi befinner oss någonstans, och tydliggör vad som förväntas.

Jag lägger mig inte i arbetsuppgifter eller organisationsfrågor.

Jag gör det enkelt genom att ta in de kompetenser och talanger som behövs längs vägen. Det kan vara en arkitekt, en ledarskapsutvecklare eller en FM-leverantör.

Jag tar hand om hela projektet, och ger helheten. Jag är mån om att vi ska förstå vad det är vi ska göra och vart vi ska. På så sätt gör jag det enkelt. För er.

Skäl att längta
till jobbet

Vad får dig att längta till en arbetsplats? Kollegorna? Men också lokalen och dess möjligheter – om den är attraktiv. När distansarbete är möjligt och smidigt behövs nya skäl för att locka medarbetarna till kontoren. En designstark miljö inspirerar och skapar kreativitet. Med lugna, strika eller energigivande färger och formspråk kan vi påverka atmosfär och upplevelse på sätt som aldrig går via en skärm. En verksamhet kan visa sitt uttryck, sina värderingar och intentioner.

Om jag deltar i ett möte i konferensrum där färgerna skär sig mot varandra har jag svårt att koncentrera mig. Likaså ökar mitt intresse för en organisation om dess kontor har en väl viktad miljö. Jag vet att jag inte är ensam. Det finns ett starkt samband mellan designstarka miljöer och välmående medarbetare. 

Låt miljöerna vi skapar stå för kreativitet, inspiration och möten där nya idéer uppstår, snarare än de tidigare fokustunga miljöerna för koncentration och enskilt arbete.

Vid möten med externa parter, kunder, samarbetspartners och påverkare är lokalen ert varumärke och er identitet. Konst från lokala konstnärer visar er koppling till regionens mångfald och bredd. En jämställd och modern konstportfölj presenterar värden om just detsamma. Vissa verksamheter bjuder in allmänheten för konstrundor – ytterligare ett sätt att presentera för världen att ni är mer än det uppenbara. Design är mitt största intresse – och min talang. Kontakta mig så hittar vi ert formspråk.

Mina kunder säger

Vi har genom hela vår stora förändringsresa arbetat tillsammans med Jenny. Jenny har lett oss genom allt från inledande analys och utformning av strategi till genomförande av omgjorda lokaler och förändrade arbetssätt.

Hennes erfarenhet av arbetsplatsutveckling har fått oss att undvika de vanligaste fallgroparna, och den har också hjälpt oss att stå starka kvar i vår vision när det har blåst lite extra.

Angela Murén

Projektledare, Länsförsäkringar Jämtland

Jenny är en empatisk och pedagogisk person som med outtröttlig energi förklarat, diskuterat och utmanat gamla sanningar i vår resa mot Demand Based way of working. Snabbt skaffade hon sig förståelse för verksamheten och kunde göra en gedigen kvalitativ och kvantitativ behovsanalys, som fungerat som en röd tråd genom projektet.

Jenny har både bred och djup kunskap om arbetsplatsutveckling, är lösningsorienterad och kan snabbt ställa om inför förändrade förutsättningar vilket varit oerhört värdefullt.

Ulrica Arehag

Facility Manager, SEB Arenastaden