Mina tjänster

Vad behöver ni?

Jag tar hand om allt från behovsanalys, genom lokalutformning, till flytt, avveckling av befintlig lokal och vidare till uppdateringar och anpassningar av den nya. Jag gör det tydligt och enkelt för alla inblandade att förstå vad som händer och vad som förväntas.  Och affären står alltid i fokus.

Vad behöver ni?

Jag tar hand om allt från behovsanalys, genom lokalutformning, till flytt, avveckling av befintlig lokal och vidare till uppdateringar och anpassningar av den nya. Jag gör det tydligt och enkelt för alla inblandade att förstå vad som händer och vad som förväntas.  Och affären står alltid i fokus.

Arbetsplatsstrategi

För att skapa den arbetsplats ni vill ha
behövs en omfattande koll på nuläget
och en noggrann beskrivning av vart ni ska.

Flyttprojektledning

Ni har en lokal att flytta till, och en ni ska lämna.
Jag projektleder flytten till den nya lokalen
och avvecklingen av den gamla.

Hyra konst & designmöbler

Design ökar välbefinnandet.
Skapa en arbetsplats att längta till med
hållbara, enkla och designstarka medel.

Arbetsplatsstrategi

För att skapa den arbetsplats ni vill ha behövs en omfattande koll på nuläget och en noggrann beskrivning av vart ni ska.

Flyttprojektledning

Ni har en lokal att flytta till, och en ni ska lämna. Jag projektleder flytten till den nya lokalen och avvecklingen av den gamla.

Hyra konst & designmöbler

Design ökar välbefinnandet.
Skapa en arbetsplats att längta till med hållbara, enkla
och designstarka medel.

rakt igenom hållbart

Hållbarhet är för mig är dynamiska arbetsplatser som kan möta en framtid proaktivt och klimatmedvetet. Mina kunder väljer mig för att de vill ha hållbara lösningar och känna sig trygga med att hela projektet genomförs med kvalitetsleveranser.

Jag tar hand om alla delar från strategi till genomförande, lokalutformning och upphandling, vid flytt och avveckling av uppsagda lokaler och dess interiör. Jag sköter återförsäljning, uthyrning, återvinning och förädling av befintliga produkter.

Föränderliga arbetsplatser

Hållbara arbetsplatser förändrar sig efter arbetssätt och våra arbetssätt utvecklas hela tiden. Därför behöver arbetsplatser föränderliga lösningar. En utmaning, ja, men i dag en nödvändighet. En hållbar arbetsplats är en som inte är statisk och som kan anpassas efter rådande förutsättningar.

Förädling & återvanvändning

Hållbarhet i praktiken är lösningar ska hålla så länge som möjligt – och efter avveckling. Det betyder att fraktionssortera, välja miljömärkta produkter och tjänster och se över fraktkostnader – inte enbart i pengar, utan i det pris vår miljö får betala. Det är att förädla och återanvända det befintliga, att återbruka – köpa eller hyra in begagnat.

exempel: 2 flyttar – 2 olika syften

flytt för samverkan
& gemensam kultur

En stor organisation hade precis köpt upp två andra. Lokalerna fanns på fyra olika adresser i Stockholm. Nu var det dags att flytta ihop, skapa en gemensam företagskultur och bättre förutsättningar för samarbeten mellan olika funktioner.

Det blev en satsning på en designtung utformning av alla kommunikationsytor: pentryn, lounger, receptionsyta, konferensrum. I organisationen fanns en stor konstsamling – självklart skulle denna användas för att ytterligare förhöja satsningen. Konst placerades ut över hela arbetsplatsen för att inspirera, motivera och skapa kommunikation. För att hålla nere budget så användes den befintliga inredningen till skrivbordsplatserna.

från pappersfokus
till verksamhetsfokus

På revisionsbyrån jobbade de intensivt och papperstungt. De behövde bli mindre dokumentstyrda. Hela den gamla lokalen var planerad efter papperets logistik! Lokalerna präglades av förvaring av dokument och pärmar. Det var rörigt, trångt och delvis anpassat efter enskilda personers arbetssätt. Dags att skifta fokus och skapa en arbetsplats anpassad efter de faktiska arbetsuppgifterna. En arbetsplats anpassad efter kundernas behov.

Målet var en hållbar arbetsplats att trivas och vara effektiv i. Vi arkiverade och digitaliserade, så att flytten kunde gå till en mindre lokal med mer luft och utrymme och mer fokus på affären och verksamheten. En av utmaningarna handlade om att digitalisera arbetet så långt det var möjligt. En annan att alla skulle finna sig tillrätta i en ny slags miljö med större variation och utan fasta platser. Vi skapade ytor för fokus, för projekt, för möten och spontan kommunikation. Även ett referensbibliotek som gjorde det möjligt att minska på litteraturbeståndet och göra det möjligt att i högre grad dela på resurserna.

2 olika flyttar
– 2 olika syften

flytt för samverkan
& gemensam kultur

En stor organisation hade precis köpt upp två andra. Lokalerna fanns på fyra olika adresser i Stockholm. Nu var det dags att flytta ihop, skapa en gemensam företagskultur och bättre förutsättningar för samarbeten mellan olika funktioner.

Det blev en satsning på en designtung utformning av alla kommunikationsytor: pentryn, lounger, receptionsyta, konferensrum. I organisationen fanns en stor konstsamling – självklart skulle denna användas för att ytterligare förhöja satsningen. Konst placerades ut över hela arbetsplatsen för att inspirera, motivera och skapa kommunikation. För att hålla nere budget så användes den befintliga inredningen till skrivbordsplatserna.

från pappersfokus
till verksamhetsfokus

På revisionsbyrån jobbade de intensivt och papperstungt. De behövde bli mindre dokumentstyrda. Hela den gamla lokalen var planerad efter papperets logistik! Lokalerna präglades av förvaring av dokument och pärmar. Det var rörigt, trångt och delvis anpassat efter enskilda personers arbetssätt. Dags att skifta fokus och skapa en arbetsplats anpassad efter de faktiska arbetsuppgifterna. En arbetsplats anpassad efter kundernas behov.

Målet var en hållbar arbetsplats att trivas och vara effektiv i. Vi arkiverade och digitaliserade, så att flytten kunde gå till en mindre lokal med mer luft och utrymme och mer fokus på affären och verksamheten. En av utmaningarna handlade om att digitalisera arbetet så långt det var möjligt. En annan att alla skulle finna sig tillrätta i en ny slags miljö med större variation och utan fasta platser. Vi skapade ytor för fokus, för projekt, för möten och spontan kommunikation. Även ett referensbibliotek som gjorde det möjligt att minska på litteraturbeståndet och göra det möjligt att i högre grad dela på resurserna.