arbetsplatsstrategi

arbets-
plats-
strategi

analys & rekommendationer

Vilken riktning vill ni röra er i? Vilka behov är mest skriande? Vilka olika arbetssätt har ni i dag? Vad är ni duktiga på? Analys av arbetsplatsens behov och medarbetarnas rörelsemönster ökar förståelsen för vilken arbetsmiljö som bäst främjar era arbetssätt. En arbetsplatsstrategi tittar på nuläget, målet och gapet och svarar sedan på hur lokalutformningen behöver se ut.

Vart är ni på väg? Syftet med utveckling av arbetsplatsen handlar ofta om att öka samarbete över gränser och bli mer inkluderande sett till andra delar i verksamheten och till kunder.

Det är era arbetssätt och behov som ska avgöra hur lokalen utformas. Dessutom beter vi oss inte alltid som vi tror att vi gör, så det är viktigt att förstå hur befintliga lokaler används innan stora planer och nya investeringar görs. Vi behöver titta på gapet mellan nuläge och mål.

När en arbetsplats börjat skava för medarbetarna brukar lösningar uppstå som sällan gagnar behov och ekonomi. Det kan handla om att mötesrummen är för få, eller för stora, så bokningsmattor rullas ut i kalendern ”för säkerhets skull”. Det gör att mötesrum ofta står tomma, eller används av 1 person när 6 behövde det.

Tillfälliga lösningar ofta dyra

Om verksamheten upplever en stökig ljudmiljö är en vanlig lösning att ljud-absorbenter köps in. Dessa placeras på skrivbord, golv, väggar och i tak. Ljudet blir kanske dämpat, men all textil leder i sin tur till dålig luft – och känsligheten för prat, eller något höjda röster, ökar ytterligare.

Såna här lösningar fungerar för tillfället, och ni har snabbt vant er, men ofta har ni börjat snurra in er i lösningarna – utan att lösa grundproblemen. Det är ineffektivt, dyrt och skapar irritation.

Hur rör vi oss i lokalen? Sällan så som vi tror. Många av oss är vana att tänka att vi arbetar vid skrivbordet och möts i mötesrummet. Men verkligheten ser sällan ut så. Genom att titta på hur ni egentligen rör er och använder era utrymmen så kan den nya lokalen anpassas efter era faktiska behov, och inte efter gamla föreställningar.

Hur görs en arbetsplatsstrategi?

En arbetsplatsstrategi innehåller behovsanalys och flödes- och beläggningsmätningar på hur befintliga lokaler används. Den omfattar också analys av flödet i lokalerna. Flöde kan handla om på vilket sätt och hur mycket skrivborden används, var ni möts och var ni samverkar.

En gapanalys görs därefter utifrån nuläge och i förhållande till målsättning. I arbetsplatsstrategin föreslås hur lösningar och lokalutformning möter era behov av alltifrån anpassade möbler till spontan samverkan och rätt ljudmiljö.

Kontakta mig för att hitta en kostnadseffektiv lösning för er arbetsplats. Vi utgår från era behov.

analys & rekommen-dationer

Vilken riktning vill ni röra er i? Vilka behov är mest skriande? Vilka olika arbetssätt har ni i dag? Vad är ni duktiga på? Analys av arbetsplatsens behov och medarbetarnas rörelsemönster ökar förståelsen för vilken arbetsmiljö som bäst främjar era arbetssätt. En arbetsplatsstrategi tittar på nuläget, målet och gapet och svarar sedan på hur lokalutformningen behöver se ut.

Vart är ni på väg? Syftet med utveckling av arbetsplatsen handlar ofta om att öka samarbete över gränser och bli mer inkluderande sett till andra delar i verksamheten och till kunder.

Det är era arbetssätt och behov som ska avgöra hur lokalen utformas. Dessutom beter vi oss inte alltid som vi tror att vi gör, så det är viktigt att förstå hur befintliga lokaler används innan stora planer och nya investeringar görs. Vi behöver titta på gapet mellan nuläge och mål.

När en arbetsplats börjat skava för medarbetarna brukar lösningar uppstå som sällan gagnar behov och ekonomi. Det kan handla om att mötesrummen är för få, eller för stora, så bokningsmattor rullas ut i kalendern ”för säkerhets skull”. Det gör att mötesrum ofta står tomma, eller används av 1 person när 6 behövde det.

Tillfälliga lösningar ofta dyra

Om verksamheten upplever en stökig ljudmiljö är en vanlig lösning att ljud-absorbenter köps in. Dessa placeras på skrivbord, golv, väggar och i tak. Ljudet blir kanske dämpat, men all textil leder i sin tur till dålig luft – och känsligheten för prat, eller något höjda röster, ökar ytterligare.

Såna här lösningar fungerar för tillfället, och ni har snabbt vant er, men ofta har ni börjat snurra in er i lösningarna – utan att lösa grundproblemen. Det är ineffektivt, dyrt och skapar irritation.

Hur rör vi oss i lokalen? Sällan så som vi tror. Många av oss är vana att tänka att vi arbetar vid skrivbordet och möts i mötesrummet. Men verkligheten ser sällan ut så. Genom att titta på hur ni egentligen rör er och använder era utrymmen så kan den nya lokalen anpassas efter era faktiska behov, och inte efter gamla föreställningar.

Hur görs en arbetsplatsstrategi?

En arbetsplatsstrategi innehåller behovsanalys och flödes- och beläggningsmätningar på hur befintliga lokaler används. Den omfattar också analys av flödet i lokalerna. Flöde kan handla om på vilket sätt och hur mycket skrivborden används, var ni möts och var ni samverkar.

En gapanalys görs därefter utifrån nuläge och i förhållande till målsättning. I arbetsplatsstrategin föreslås hur lösningar och lokalutformning möter era behov av alltifrån anpassade möbler till spontan samverkan och rätt ljudmiljö.

Kontakta mig för att hitta en kostnadseffektiv lösning för er arbetsplats. Vi utgår från era behov.

Kan verksamheten tjäna på nya lösningar?

En arbetsplatsstrategi kan ställa frågor som utmanar invanda idéer om hur lösningar ska se ut. Om antalet mötesrum är för få och för stora – och de flesta av era möten är i mindre konstellationer, vilka möjligheter finns då? Måste alla möten ske inom fyra väggar? Kan det till och med finnas fördelar att mötas i en öppen miljö där andra kan överhöra och inspireras av era samtal? Kan verksamheten tjäna på det?