Anpassa lokal 
efter arbetssätt

Anpassa lokal 
efter arbetssätt

Behoven avgör hur arbetsplatsen utformas

Era arbetsuppgifter och medarbetares behov styr. Er affär och era kunder styr.
Verksamheten styr hur er arbetsplats ska se ut och utformas. Inte rådande trender.

Att förnya sin arbetsplats i dag innebär inte automatiskt pilatesbollar och gåband eller att allt ska vara öppet. Det råkar vara trendigt just nu – men frågan för mig är alltid: Vad är det ni behöver?

Det går inte att digitalisera allt. Aktivitetsbaserade kontor passar inte alla. En slags lösning passar inte heller en annan verksamhet ens inom samma bransch. Varje projekt är organisationsspecifikt och utgår från verksamhetens behov – och kultur.

Vill ni visa er som en modern trendkänslig arbetsplats för att attrahera nya medarbetare och kunder? Se då till att ni har koll på nuläge, mål och gapet däremellan. Därefter går det att matcha de senaste lösningarna med era faktiska behov.

Förändra det som behövs

Sannolikheten att genomföra en förändring med önskat resultat ökar med ett realistiskt förhållningssätt. En förändring behöver inte innebär att allt ska stöpas om på en gång. Men att bryta med gamla mönster i hur ett kontor ”ska” se ut kan hjälpa en verksamhet att snabbt utvecklas i rätt riktning.

Vad skaver mest hos er? Handlar det om mötesytor? Är era mötesmiljöerna i lokalerna relevanta för era sätt att samverka och samarbeta? Kanske matchar inte konferensrummens storlek och nyttjande era faktiska behov?

Har ni några affärskritiska agila team i er verksamhet? Visste du att deras unika processer kräver särskilda lösningar?

Bli en arbetsplats i tiden

Vanliga önskningar av en modern arbetsplats är att den bättre ska möta behov av samarbete över gränser, möten med kunder och flexibla arbetssätt som ändras över tid, till exempel agila.

Det finns många kreativa och smarta sätt att utforma en lokal i dag. Och kom ihåg att den mest moderna arbetsplatsen matchar människors och verksamheters faktiska behov och inte vare sig tidigare eller nuvarande kontorstrender.

agilt arbete kräver
agil lokal

Allt fler organisationer jobbar agilt i hela, eller vissa delar av verksamheten. Vi behöver därför skapa arbetsplatser som stöttar det agila arbetssättet. För att möjliggöra en ändamålsenlig arbetsplats för en agil organisation behövs kunskap om de unika processerna i agilt arbete.

En agil arbetsplats följer det mycket rörliga arbetssättet, och utvecklas allt eftersom förhållandena ändras vad gäller de agila teamens storlek, leveranser och beroenden.

Agilt arbete innebär enkelt uttryckt att komplexa uppgifter delas upp i mindre uppgifter med flera steg för att komma till slutresultatet. Rent praktiskt innebär det att lokalerna behöver ge förutsättningar för helt sömlösa leveranser, koordinering, visualisering, ensam- och lagarbete. En aktivitetsbaserad arbetsplats är exempelvis inte lämplig för agilt arbete. Kontakta mig för mer information. Jag är specialist på agila arbetsplatser.

Behoven avgör hur arbetsplatsen utformas

Era arbetsuppgifter och medarbetares behov styr. Er affär och era kunder styr.
Verksamheten styr hur er arbetsplats ska se ut och utformas. Inte rådande trender.

Att förnya sin arbetsplats i dag innebär inte automatiskt pilatesbollar och gåband eller att allt ska vara öppet. Det råkar vara trendigt just nu – men frågan för mig är alltid: Vad är det ni behöver?

Det går inte att digitalisera allt. Aktivitetsbaserade kontor passar inte alla. En slags lösning passar inte heller en annan verksamhet ens inom samma bransch. Varje projekt är organisationsspecifikt och utgår från verksamhetens behov – och kultur.

Vill ni visa er som en modern trendkänslig arbetsplats för att attrahera nya medarbetare och kunder? Se då till att ni har koll på nuläge, mål och gapet däremellan. Därefter går det att matcha de senaste lösningarna med era faktiska behov.

Förändra det som behövs

Sannolikheten att genomföra en förändring med önskat resultat ökar med ett realistiskt förhållningssätt. En förändring behöver inte innebär att allt ska stöpas om på en gång. Men att bryta med gamla mönster i hur ett kontor ”ska” se ut kan hjälpa en verksamhet att snabbt utvecklas i rätt riktning.

Vad skaver mest hos er? Handlar det om mötesytor? Är era mötesmiljöerna i lokalerna relevanta för era sätt att samverka och samarbeta? Kanske matchar inte konferensrummens storlek och nyttjande era faktiska behov?

Har ni några affärskritiska agila team i er verksamhet? Visste du att deras unika processer kräver särskilda lösningar?

Bli en arbetsplats i tiden

Vanliga önskningar av en modern arbetsplats är att den bättre ska möta behov av samarbete över gränser, möten med kunder och flexibla arbetssätt som ändras över tid, till exempel agila.

Det finns många kreativa och smarta sätt att utforma en lokal i dag. Och kom ihåg att den mest moderna arbetsplatsen matchar människors och verksamheters faktiska behov och inte vare sig tidigare eller nuvarande kontorstrender.

agilt arbete kräver
agil lokal

Allt fler organisationer jobbar agilt i hela, eller vissa delar av verksamheten. Vi behöver därför skapa arbetsplatser som stöttar det agila arbetssättet. För att möjliggöra en ändamålsenlig arbetsplats för en agil organisation behövs kunskap om de unika processerna i agilt arbete.

En agil arbetsplats följer det mycket rörliga arbetssättet, och utvecklas allt eftersom förhållandena ändras vad gäller de agila teamens storlek, leveranser och beroenden.

Agilt arbete innebär enkelt uttryckt att komplexa uppgifter delas upp i mindre uppgifter med flera steg för att komma till slutresultatet. Rent praktiskt innebär det att lokalerna behöver ge förutsättningar för helt sömlösa leveranser, koordinering, visualisering, ensam- och lagarbete. En aktivitetsbaserad arbetsplats är exempelvis inte lämplig för agilt arbete. Kontakta mig för mer information. Jag är specialist på agila arbetsplatser.