flyttprojektledning

flytt-projekt-ledning

kvalitetssäkring
& lokalutformning

”Det här fixar vi själva. Vi har duktiga projektledare i verksamheten” tänker många när det är dags för flytt till nya lokaler, och så är det säkert. Men tänk om. Anlita mig som extern flyttprojektledare så får ni ett proffs som kvalitetssäkrar, förutser problem och driver arbetet enligt er arbetsplatsstrategi och tidsplan. Det blir billigare och bättre. Jag är effektiv, har erfarenhet, rutin och nätverket som behövs.

Vill ni att flytten ska verka som en inspirerande faktor i er verksamhet? Något som era medarbetare ser fram emot?

Flytten får därför inte bli något som tynger och oroar, utan ska vara något man ser fram emot. Ett spännande utvecklingsarbete.

Visste du att det kostar dubbelt så mycket att justera en möblering i efterhand? En ovan projektledare blir lätt reaktiv på det som händer, vilket leder till att man tappar kontrollen. Att proaktivt jobba med flytten handlar mycket om att kvalitetssäkra och driva. 

Är lokalen akustiksäkrad och fungerar det tänkta flödet – alltså hur inredningen fungerar med era arbetssätt? Sådana viktiga faktorer vill ni inte justera i bakkant. Det stör verksamheten, är kostsamt och skapar irritation.

Upphandla, driva, kravställa och kvalitetssäkra möbelsnickaren, tapetseraren, flyttfirman, av/it-konsult, byggfirman, städarna, arkitekten, akustikern, ljusdesignern, elektrikern, skylt – och folieringsföretaget, sömmerskan, montören, fastighetsägaren och leverantören av facility managementtjänster.

Förutse och lösa problem, koordinera, driva, kontrollera, informera.

Det är oändligt många detaljer och processer att hålla reda på under en lokalutformning och flytt – och sen ska avvecklingen av den befintliga lokalen läggas till på listan.

En sak till: tänk på arbetsplatsen som en service i stället för en investering. Den är en plats som behöver anpassa sig utifrån era behov och arbetssätt – som hela tiden utvecklas och förändras.

Ni kan se på kostnader som löpande, i stället för investeringar. Flytten och lokalutformningen är därför ett utmärkt tillfälle att genomlysa facility management-tjänster och -strategi.

Varmt välkommen att anlita mig inför er flytt.

Kvalitets-säkring
& lokal-utformning

”Det här fixar vi själva. Vi har duktiga projektledare i verksamheten” tänker många när det är dags för flytt till nya lokaler, och så är det säkert. Men tänk om. Anlita mig som extern flyttprojektledare så får ni ett proffs som kvalitetssäkrar, förutser problem och driver arbetet enligt er arbetsplatsstrategi och tidsplan. Det blir billigare och bättre. Jag är effektiv, har erfarenhet, rutin och nätverket som behövs.

Vill ni att flytten ska verka som en inspirerande faktor i er verksamhet? Något som era medarbetare ser fram emot?

Flytten får därför inte bli något som tynger och oroar, utan ska vara något man ser fram emot. Ett spännande utvecklingsarbete.

Visste du att det kostar dubbelt så mycket att justera en möblering i efterhand? En ovan projektledare blir lätt reaktiv på det som händer, vilket leder till att man tappar kontrollen. Att proaktivt jobba med flytten handlar mycket om att kvalitetssäkra och driva. Är lokalen akustiksäkrad och fungerar det tänkta flödet – alltså hur inredningen fungerar med era arbetssätt? Sådana viktiga faktorer vill ni inte justera i bakkant. Det stör verksamheten, är kostsamt och skapar irritation.

Upphandla, driva, kravställa och kvalitetssäkra möbelsnickaren, tapetseraren, flyttfirman, av/it-konsult, byggfirman, städarna, arkitekten, akustikern, ljusdesignern, elektrikern, skylt – och folieringsföretaget, sömmerskan, montören, fastighetsägaren och leverantören av facility managementtjänster.

Förutse och lösa problem, koordinera, driva, kontrollera, informera.

Det är oändligt många detaljer och processer att hålla reda på under en lokalutformning och flytt – och sen ska avvecklingen av den befintliga lokalen läggas till på listan.

En sak till: tänk på arbetsplatsen som en service i stället för en investering. Den är en plats som behöver anpassa sig utifrån era behov och arbetssätt – som hela tiden utvecklas och förändras.

Ni kan se på kostnader som löpande, i stället för investeringar. Flytten och lokalutformningen är därför ett utmärkt tillfälle att genomlysa facility management-tjänster och -strategi.

Varmt välkommen att anlita mig inför er flytt.

Checklista

Att tänka på vid flytt och omgörning för undvika produktivitetstapp:

Att ledningen står bakom projektet; det kommer stundtals att bli bökigt.

Att projektet är väl genomtänkt; vad vill vi uppnå?

Att det råder transparens under hela processen; informera och inkludera alla.

Ta hjälp med logistik och flyttprojektledning.

Smart flyttprojektledning ger hållbar arbetsmiljö.